Cơ Chế Hợp tác Kinh Doanh với Duvis

 

CHÍNH SÁCH HỢP TÁC MỞ CỬA HÀNG – CHI NHÁNH DUVIS


1. Đối Với hình thức mở chi nhánh

1.1) Chính sách :

 • Sẽ mở chi nhánh để setup kinh doanh Online + Offline
 • Tuân thủ các chính sách của công ty đề ra theo công ty tổng
 • Chịu sự quản lý và định hướng của tổng công ty đề ra
 • Công ty tổng chịu trách nhiệm quản lý tài chính, hệ thống kế toán – tài chính dùng chung
 • DUVIS sẽ hỗ trợ đào tạo sale , ads, cửa hàng,..
 • Chi nhánh sẽ sử dụng kho tổng của Duvis để bán Online và Ofline tại cửa hàng mà ko phải nhập hàng về
 • Có thể đi đường dài, mở thêm nhánh dưới, mở nhiêu cửa hàng,…

1.2) Góp Vốn :

 • Vốn ban đầu định giá 500tr,Trong đó Duvis được hưởng 20% Cổ phần định giá thương hiệu và sử dụng hệ thống kho vận của Tổng, tương đương 100tr và 400tr sẽ là góp tiền mặt, Trong đó bán ra cao nhất 40% cổ phần tương ứng với 200tr cho các cổ đông góp vốn

1.3) Vận Hành

 • Mỗi đơn Online sẽ thu 10k/ 1 lần đóng hàng gửi đi ( Cho hộp cod, băng keo, Công đóng hàng, Hang tồn, hàng hỏng,..)
 • Duvis thu 5% Doanh số cửa hàng ( Cho việc ký gửi sản phẩm, vận chuyển hàng hoá)
 • Hàng hoá đổi trả thoải mái, không mất vốn nhập hàng

2. Đối với hình thức hợp tác mở cửa hàng 

1.1) Chính sách :

 • Sẽ mở chi nhánh để setup kinh doanh Online + Offline
 • Tuân thủ các chính sách của công ty đề ra theo công ty tổng
 • Chịu sự quản lý và định hướng của tổng công ty đề ra
 • Công ty tổng chịu trách nhiệm quản lý tài chính, hệ thống kế toán – tài chính dùng chung

1.2) Góp Vốn :

 • Vốn ban đầu định giá 300tr,Trong đó Duvis được hưởng 33,33% Cổ phần thương hiệu và hệ thống kho vận tương đương 100tr và 200tr sẽ là góp tiền mặt, Trong đó bán ra cao nhất 33,33% cổ phần tương ứng với 100tr cho các cổ đông góp vốn

1.3) Vận Hành

 • Hàng hoá đổi trả thoải mái, không mất vốn nhập hàng
 • Giá nhập Chiết khấu 45% So với Giá Bán

3. Đối với hình thức Nhượng Quyền thương hiệu

1.1) Chính sách :

 • Yêu cầu nhập hàng duy nhất tại Kho Tổng Duvis, không có hàng bên ngoài vào
 • Thanh toán đầy đủ khi nhập hàng
 • Tự kiểm soát tài chính cửa hàng
 • Hỗ trợ phần mềm, đào tạo bán hàng,…

1.2) Nhập hàng

 • Giá nhập Chiết khấu 45% So với Giá Bán